Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@eif-torebki.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
EiF Ewa Fałowska, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyczółkowskiego 8a
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
Przykładowy formularz do pobrania tutaj.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę niezwłocznie.
5. O rezultacie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Klienta.
6. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad - a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
7. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.